Od 1 lipca 2018 r. ? wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych:   

JPK na żądanie obejmują:

  • księgi rachunkowe ? JPK_KR
  • wyciąg bankowy ? JPK_WB
  • magazyn ? JPK_MAG
  • faktury VAT ? JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów ? JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów ? JPK_EWP.

 

 

Na udostępnienie żądanych struktur JPK będziemy mieć nie mniej niż 3 dni. Można je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) można zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł