Nowoczesne w pełni zintegrowane oprogramowanie pozwoli na realizację wszystkich zadań oraz ułatwi analizę kosztów i wydatków.

PROGRAMY DLA BRANŻY:

  • SYSTEM FINANSOWO KSIĘGOWY
  • FAKTUROWANIE
  • MAGAZYN
  • ŚRODKI TRWAŁE
  • WYPOSAŻENIE
  • KADRY
  • PŁACE


Do grona naszych klientów należą:

Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOSLEDZENIEM UMYSŁOWYCM KOŁO W JAROSŁAWIU
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Rymanowie
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE”
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W SĘDZISZOWIE MŁP.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMCY IM. JANA PAWŁA II przy STOWARZYSZENIU 'NIEŚĆ NADZIEJĘ” W BRZOSTKU